Privacybeleid

ECHT keukens is een handelsmerk van MHK Groep Nederland Marketing voor Industrie en Handel C.V. (MHK). MHK is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). MHK respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerkingsverantwoordelijke

MHK is onderdeel van MHK Group AG, de Europese marktleider voor keuken-, meubel- en sanitairvakhandel in het MKB met meer dan 3.000 partners. In Nederland werkt MHK samen met 245 handelspartners. Het handelsmerk ‘ECHT keukens’ is een commerciële samenwerking tussen MHK en de individuele keukenondernemers die zich als partner hebben aangesloten bij MHK.

MHK is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon. Als u de website van Pure keukens bezoekt, verwerkt MHK uw gegevens in twee gevallen: (i) als u vrijwillig uw gegevens invult bij het gebruik van of bij het aanvragen van een dienst of product; en (ii) gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u de website bezoekt, zoals het IP-adres van uw apparaat; datum, tijdstip en duur van uw bezoek; en welke delen van de website u bezoekt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

MHK verwerkt uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden en zal uw gegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk voor deze specifieke doeleinden:
– het op uw verzoek toezenden van informatie of producten, zoals:
   o Online folder;
– het abonneren op en verzenden van de nieuwsbrief;
– het maken van een afspraak met een keukenshowroom via de website;
– andere marketingactiviteiten uitgevoerd door MHK ten behoeve van haar partners;
– het beantwoorden van uw vragen, opmerkingen of klachten over de aangeboden producten en diensten;
– verbeteren van de website, onder meer de gebruiksvriendelijkheid en optimalisatie van de functies;
– statistisch onderzoek.

We verhuren of verkopen uw gegevens niet aan anderen.

Grondslag van de verwerking

MHK zal uw gegevens verwerken ten behoeve van haar marketingactiviteiten. Deze verwerking voor marketingactiviteiten wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang van MHK en haar partners. Het aanbieden van informatie en producten via de website www.echtkeukens.nl biedt MHK en haar partners een uniek marketingconcept en de mogelijkheid hun diensten en producten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Het gerechtvaardigd belang van MHK om uw gegevens voor de marketingdoeleinden te verwerken is passend en relevant gezien het feit dat u een (potentiële) klant bent van haar partners.

Daarnaast zal MHK op grond van haar gerechtvaardigd belang uw gegevens verwerken voor onder andere het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website en het beantwoorden van uw vragen. Door het invullen van uw gegevens op de website gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door MHK zoals beschreven in dit privacy statement.

MHK deelt uw gegevens met derden

MHK zal uw gegevens delen met haar partners en haar verwerkers.

Niet alle handelspartners van MHK zullen toegang krijgen tot uw gegevens via de database van MHK. Het betreft alleen de lokale of de door u geselecteerde keukenondernemer vanuit wiens naam u informatie krijgt toegezonden. Indien u een afspraak met een door u geselecteerde showroom maakt via de website, worden de gegevens door MHK direct gedeeld met de betreffende showroom en worden uw gegevens daar opgeslagen en verder verwerkt.

Gegevens die u invult om gebruik te maken van het contactformulier, om een vraag te stellen of een opmerking te plaatsen, worden niet opgeslagen in de database van MHK, maar slechts eenmaal gebruikt om uw bericht te kunnen beantwoorden en worden daarna direct verwijderd.

Verder deelt MHK uw gegevens met haar verwerkers, derden die ten behoeve van MHK uw gegevens verwerken. Deze partijen worden ‘verwerkers’ genoemd en worden door MHK ingeschakeld voor verschillende diensten, o.a. verzending van haar producten en beveiliging van haar IT-systemen. MHK werkt alleen samen met verwerkers die afdoende garanties bieden dat zij voldoen aan de verplichtingen van de AVG, zodat uw privacyrechten zijn gewaarborgd.

Tot slot bestaat de mogelijkheid dat MHK op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moet verstrekken aan de bevoegde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw gegevens zullen niet worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. Er zal derhalve altijd sprake zijn van een adequaat beschermingsniveau.

Toegang tot uw gegevens

De medewerkers van MHK, en in voorkomend geval de bij haar aangesloten partners (de lokale keukenondernemer met wie MHK de gegevens deelt) en de derden die zij inschakelt als verwerker, hebben inzicht in de door u verstrekte gegevens. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de AVG.

MHK, haar partners en haar verwerkers houden bij wanneer en aan wie zij welke gegevens verstrekken. Deze informatie kunt u op elk moment opvragen bij MHK.

Bewaartermijn van uw gegevens

MHK zal uw gegevens 18 maanden bewaren. Deze termijn is gebaseerd op de gemiddelde tijd die consumenten gebruiken om zich te oriënteren op het aankopen van een nieuwe keuken.

Na deze termijn zal MHK uw gegevens definitief verwijderen uit haar systeem en haar back-ups, tenzij verlenging van de bewaartermijn nodig is op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van MHK, bijvoorbeeld voor afhandeling van klachten.

Beveiliging van uw gegevens

MHK treft zowel fysieke (organisatorische) als digitale (technische) maatregelen voor de beveiliging van uw gegevens ter voorkoming van verlies, vernietiging of beschadiging, en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van MHK en worden gedeeld met verwerkers via een beveiligde koppeling met de database van MHK.

De website van MHK hanteert een beveiligde verbinding (‘https://’). Informatie wordt versleuteld zodat alleen de verstuurder en de ontvanger die informatie kunnen lezen. De webpagina’s waar u uw gegevens invult, zijn beveiligd door middel van het SSL-certificaat. Op die manier kunnen derden niet ‘meelezen’.

MHK zal verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk aan u melden indien zij daartoe verplicht is. MHK zal volledige medewerking verlenen aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken.

Cookies en social media pixels

MHK maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetpagina naar uw computer, tablet of smartphone worden gestuurd om de elektronische communicatie makkelijker en sneller te maken door het opslaan van uw persoonlijke informatie en voorkeursinstellingen. Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Voor meer informatie kunt u de cookie statement raadplegen op www.echtkeukens.nl

Verder maakt MHK gebruik van Google Analytics en social media pixels. Uw gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden verstrekt aan de verwerkers die op basis van deze gegevens analyses maken voor MHK.

Uw privacyrechten

U heeft het recht op: (i) inzage van uw gegevens; (ii) rectificatie (aanpassing of aanvulling) of wissing (verwijdering) van uw gegevens; en (iii) beperking van de betreffende verwerking. Verder heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens. Ook heeft u het recht op dataportabiliteit: het recht om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor doorgifte aan een andere organisatie.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens MHK verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast kunnen de gegevens op uw verzoek worden verwijderd, voor zover daaraan geen gerechtvaardigd belang van MHK of een wettelijke verplichting in de weg staat.

Al uw rechten kunt u uitoefenen via een e-mail aan privacy@mhk.nl. MHK zal binnen vier weken reageren op uw verzoek. Indien u om inzage verzoekt, zal MHK een overzicht van uw gegevens aan u toezenden.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de commerciële e-mails en nieuwsbrieven van MHK en haar partners door op de link te klikken onderaan de e-mails.

Daarnaast heeft u het recht om in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Hieronder vindt u de contactgegevens van MHK. U kunt op elke gewenste manier contact opnemen voor uw vraag of klacht. Verzoeken van betrokkenen ter uitoefening van een specifiek recht, dienen bij voorkeur per e-mail te worden ingediend.

MHK Groep Nederland C.V.
Einsteinweg 23C
3404 LH IJsselstein
Nederland
KvK: 51399121
T: +31 (0)30 2876 070
E: privacy@mhk.nl
W: www.mhk.nl

Aanpassingen privacy statement

MHK behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden. MHK raadt u daarom aan dit privacy statement regelmatig te raadplegen.